اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

مطالب دیگر:
🔑نگاهی به وظایف سردفتران🔑نواقص عقد وكالت در قانون مدنی ایران🔑عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده🔑نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران🔑حقوق شهروندی در جهان امروز🔑پروژه درس سری های زمانی آمار: بررسی نرخ سهام فولاد خوزستان از تاریخ 15/4/89 الی 19/3/92🔑حقوق غیر مالی بزه دیدگان🔑روشهای حمل كالا در تجارت بین المللی🔑ریشه هاى درونى تهمت🔑زمینه حقوق جزای عمومی🔑بررسی توصیفی زندان‌ها و تبیین مشکلات آنها🔑صلاحیت دادگاهها🔑صلح و جعاله بدیل هاى مناسب براى عقود بانكى با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى🔑ضمان در حقوق ایران🔑ارتباط اعتیاد و بزهكاری🔑مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن🔑بررسی تعادل معنویت و مادیت عملکرد خانواده🔑سوالات عمومی دستگاه های اجرایی خرداد 94 به همراه پاسخنامه🔑فرق میان ازدواج دائم و موقت🔑قوانین تعهد آور🔑لایحه قانون مجازات اسلامی🔑مؤسسات عمومی🔑نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی🔑نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تكوین جرم🔑وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی|41008053|kig
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامیرا مشاهده می نمایید .قسمت اول: بحران بیکاری با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان، کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10 در سال خواهد بود www.iransolidarity.com دوشنبه ۱...